Emisje CO2 Polski w 2020 r. spadły o blisko 7 proc.

Sumaryczna emisja CO2 objęta systemem EU ETS spadła w 2020 r. o 6,84 proc. w stosunku do roku 2019 – poinformował Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w raporcie za kwiecień 2020 r.