Ruszyła rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Oto ważne terminy

Od poniedziałku (17 maja) można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że harmonogram rekrutacji dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.